MDS Budownictwo - Remonty | Budowa domów oraz aranżacje i wykończenie wnętrz Klauzula informacyjna | MDS Budownictwo

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest: MDS-Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 23 bud. C lok. 003
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku prawnego.
Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: – udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych;
– realizacja umowy, której jest Pan/Pani stroną;
– realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy RODO;
– ochrona żywotnych interesów.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym
w przepisach prawa. Tymi podmiotami są inne firmy podwykonawcze, które z nami współpracują.
Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez 5 lat.
Ma Pan/Pani prawo do: – dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania;
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Pana/Panią dane są: – wymogiem ustawy RODO;
– warunkiem podpisanej umowy.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.